Nieuws

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

De in maart verschenen Bosatlas is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In tien hoofdstukken wordt de Tweede Wereldoorlog in een breed kader geplaatst. Met Nederland als basisland.

Niet alleen de aanloop en de oorlogsperiode komen aan bod, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van vandaag.

Het verheugt ons enorm, dat er ruim aandacht wordt besteed aan de 11 november razzia en het Kattenburg transport. Ook wordt verteld over een ‘reisverslag’ Westerbork – Auschwitz: tijdens het transport schrijft een onbekende brieven over de route en de omstandigheden. Deze brieven zijn verstopt in een geheime brievenbus, die door een andere gevangene is aangebracht achter een luchtrooster.

Klik hier om de twee bladzijden in het mooi uitgevoerde boek te bekijken.

De Bosatlas sluit af met een overzicht van vrijheid en onvrijheid in de huidige wereld en toont daarmee aan hoe bijzonder 75 jaar leven in vrijheid in Nederland is.

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog, Noordhoff, € 39,95