Donaties

Donaties

Het 11 November Comité Hollandia Kattenburg ontvangt geen enkele structurele vorm van subsidie en is daarom volledig afhankelijk van donaties. In het verleden ontving het comité vaak kleine en soms grotere schenkingen, waardoor reserves konden worden opgebouwd om de jaarlijkse herdenking te kunnen financieren. Helaas zijn er al vele jaren geen inkomsten meer uit donaties en is de kas aan het leegraken.

Zou u ons willen helpen?

Doneer dan een bedrag dat u uitkomt. Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom en draagt bij aan de mogelijkheid ons werk voort te zetten.

11 November Comité Hollandia Kattenburg

IBAN: NL94 INGB 0005 1795 83

BIC: INGBNL2A