Home

11 November Comité Hollandia Kattenburg

Op 11 november 1942 werden tijdens een razzia bij confectiefabriek Hollandia Kattenburg in Amsterdam Noord 367 Joodse medewerkers opgepakt en tezamen met hun familieleden, in totaal  826 mannen, vrouwen en kinderen, weggevoerd naar Duitse concentratiekampen.

Van dit transport zijn maar acht mannen teruggekeerd.

Op initiatief van een aantal oud-medewerkers van Hollandia Kattenburg is in 1985 op het IJplein, de plaats waar tot 1969 de confectiefabriek heeft gestaan, een monument onthuld ter nagedachtenis en herinnering aan de medewerkers en familieleden die niet terugkeerden. Sindsdien vindt hier elk jaar op 11 november om 16:00 uur (tijdstip van de razzia) de herdenking plaats van diegenen die niet zijn teruggekomen.

Voor de organisatie en het in stand houden van de herdenking is in 1986 het 11 November Comité Hollandia Kattenburg opgericht.

Ook na zoveel jaren vinden wij het noodzakelijk om stil te staan bij het tragische lot van allen die zijn vervolgd en omgebracht door de nazi’s. Dat is niet alleen een ereplicht, maar ook om aan volgende generaties de waarschuwing over te brengen voor de verschrikkingen waar racisme en discriminatie toe kunnen leiden.

 

Slechts acht mannen hebben de concentratiekampen overleefd en zijn na de bevrijding teruggekeerd naar Nederland:

  • J. de Boers
  • L. van Coevorden
  • E. Dingsdag
  • M. Engelsman
  • H. Goldberg
  • S. Jas
  • S. Parsser
  • L. Schuitevoerder