Nieuws

Yad Vashem onderscheiding voor Jo Scheffer

De onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ is door Yad Vashem postuum toegekend aan Johannes (Jo) Scheffer (1907 – 1985), omdat hij tijdens de oorlog Joden heeft helpen onderduiken, ontkomen en overleven.

De plechtigheid vond plaats op 11 november 2019 in De Valk voorafgaand aan de herdenking van de razzia. De Israëlische ambassadeur Naor Gilon heeft de onderscheiding, die bestaat uit een medaille en een oorkonde, namens Yad Vashem uitgereikt aan Ron Scheffer, de zoon van Jo Scheffer.

Reden om de uitreiking voorafgaand aan de herdenking te laten plaatsvinden is omdat Jo Scheffer voormalig werknemer van Hollandia Kattenburg was. Hij trad er in dienst in 1922, heeft ook bij Kattenburg Ltd in Manchester gewerkt en was sinds 1933 directeur van de NV Hollandsche Gummiefabrieken Weesp, leverancier van Hollandia. In de loop der jaren werd hij een goede vriend van de familie Kattenburg.

Vanwege de toenemende maatregelen tegen de Joden door de Duitse bezetter besloot Jacques Kattenburg met vooruitziende blik al in 1940, dat het voor het voortzetten van de fabriek belangrijk was dat de joodse directie terugtrad en er een niet-joodse directie van vertrouwelingen voor in de plaats kwam. Als jarenlange vriend én zakenrelatie vroeg hij daarom Jo Scheffer om samen met twee andere vertrouwelingen de directie te vormen tijdens de oorlogsjaren. Jacques Kattenburg hoopte daarmee het bedrijf zo goed mogelijk door de bezetting te brengen en de belangen van het personeel, in het bijzonder die van de joodse werknemers, zoveel mogelijk te waarborgen. De razzia op 11 november 1942 maakte helaas een einde aan deze doelstelling.

Onder de genodigden waren behalve Ron Scheffer ook aanwezig de kleinzonen Michiel en Martijn en kleindochter Louise Plate. Verder de neven en nichten Ernst en Yoka Verduin, Hans en Marijke Scheffer en de familie Fuks.