Nieuws

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

De in maart verschenen Bosatlas is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In tien hoofdstukken wordt de Tweede Wereldoorlog in een breed kader geplaatst. Met Nederland als basisland.

Niet alleen de aanloop en de oorlogsperiode komen aan bod, maar ook de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van vandaag.

Het verheugt ons enorm, dat er ruim aandacht wordt besteed aan de 11 november razzia en het Kattenburg transport. Ook wordt verteld over een ‘reisverslag’ Westerbork – Auschwitz: tijdens het transport schrijft een onbekende brieven over de route en de omstandigheden. Deze brieven zijn verstopt in een geheime brievenbus, die door een andere gevangene is aangebracht achter een luchtrooster.

Klik hier om de twee bladzijden in het mooi uitgevoerde boek te bekijken.

De Bosatlas sluit af met een overzicht van vrijheid en onvrijheid in de huidige wereld en toont daarmee aan hoe bijzonder 75 jaar leven in vrijheid in Nederland is.

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog, Noordhoff, € 39,95

Yad Vashem onderscheiding voor Jo Scheffer

De onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ is door Yad Vashem postuum toegekend aan Johannes (Jo) Scheffer (1907 – 1985), omdat hij tijdens de oorlog Joden heeft helpen onderduiken, ontkomen en overleven. De plechtigheid vond plaats op 11 november 2019 in De Valk voorafgaand aan de herdenking van de razzia. De Israëlische ambassadeur Naor Gilon heeft de onderscheiding, die bestaat uit een medaille en een oorkonde, namens Yad Vashem uitgereikt aan Ron Scheffer, de zoon van Jo Scheffer.

Reden om de uitreiking voorafgaand aan de herdenking te laten plaatsvinden is omdat Jo Scheffer voormalig werknemer van Hollandia Kattenburg was. Hij trad er in dienst in 1922, heeft ook bij Kattenburg Ltd in Manchester gewerkt en was sinds 1933 directeur van de NV Hollandsche Gummiefabrieken Weesp, leverancier van Hollandia. In de loop der jaren werd hij een goede vriend van de familie Kattenburg.

Jacques Kattenburg besloot met vooruitziende blik al in 1940, dat het voor het voortzetten van de fabriek belangrijk was dat de joodse directie terugtrad en er een niet-joodse directie van vertrouwelingen voor in de plaats kwam. Als jarenlange vriend én zakenrelatie vroeg hij daarom Jo Scheffer om samen met twee andere vertrouwelingen de directie te vormen tijdens de oorlogsjaren. Jacques Kattenburg hoopte daarmee het bedrijf zo goed mogelijk door de bezetting te brengen en de belangen van het personeel, in het bijzonder die van de joodse werknemers, zoveel mogelijk te waarborgen. De razzia op 11 november 1942 maakte helaas een einde aan deze doelstelling.

Onder de genodigden waren behalve Ron Scheffer ook aanwezig de kleinzonen Michiel en Martijn en kleindochter Louise Plate. Verder de neven en nichten Ernst en Yoka Verduin, Hans en Marijke Scheffer en de familie Fuks.