Comite

Oprichting 11 November Comité Hollandia Kattenburg

Bij de onthulling van het monument op 11 november 1985 waren ruim 150 oud-Hollandianen aanwezig. Eensgezind waren zij van mening, dat de herdenking net zoals toen de fabriek nog bestond opnieuw elk jaar zou moeten plaatsvinden. Begin februari 1986 kwam daarom een tiental oud-Hollandianen bijeen en uit hun midden werd het comité gevormd dat de herdenking zou organiseren. Het comité kreeg de naam ’11 November Comité Hollandia Kattenburg’. Voorzitter werd Henri Engelschman. Henri was al voor de oorlog bij Hollandia in dienst en heeft op allerlei afdelingen gewerkt. Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet waardoor hij precies wist wie te vertrouwen was en voor wie je moest oppassen. Het comité besloot twee maal per jaar een krantje uit te geven. Het krantje werd voornamelijk door Henri volgeschreven. Hij had altijd goede contacten met heel veel mensen binnen Hollandia en is die ook nadien blijven onderhouden. Zo kon hij putten uit een rijke bron van herinneringen, verhalen en anecdotes van oud-Hollandianen.  Met zijn overlijden in 2006 kwam een eind aan die stroom van kopij en is besloten de uitgave stop te zetten.

Alle leden van het comité waren dus oud-Hollandianen. Ria Schifflers-de Vries die in de jaren ’50 bij Hollandia heeft gewerkt, werd benoemd tot secretaris en is nu al 30 jaar een van de drijvende krachten van het comité (lees meer over Ria bij Persoonlijke Verhalen). Hoewel zij de razzia niet zelf heeft meegemaakt, is haar betrokkenheid bij de herdenking groot. Ria heeft zich er altijd heel actief voor ingezet, maar heeft besloten om na de herdenking 2017 terug te treden als comitélid. De resterende leden van het comité betreuren haar beslissing, maar hebben er alle begrip voor. Ria heeft toegezegd dat het comité wanneer nodig altijd een beroep op haar kan doen voor informatie en advies.

In de loop der jaren is het aantal leden van het comité afgenomen vooral vanwege gevorderde leeftijd of overlijden. Daarom zijn in de jaren ’90 in het kader van verjonging Monica Kattenburg en Christian Meyer, kleinkinderen van Jacques Kattenburg, gevraagd om comitélid te worden. Na het overlijden van Henri Engelschman heeft Christian Meyer hem opgevolgd als voorzitter. Tot 2013 was Lous de Nie-Vosshard (in de jaren ’50 secretaresse van Hans Kattenburg) penningmeester. Sinds haar terugtreden is Monica Kattenburg penningmeester en zal m.i.v. 2018 ook secretaris zijn.

In 1985 is op initiatief van de Stichting Februari 1941 het project ‘Adopteer een monument’ opgericht. Door een monument te adopteren betrekt een school haar leerlingen bij de lokale oorlogsgeschiedenis. Zo komen veel kinderen in aanraking met verhalen die ze niet uit hun eigen familie of geloofsgemeenschap kennen. Ook het comité vond het belangrijk om de jeugd bij de herdenking te betrekken en heeft daarom de naburige IJpleinschool benaderd met het verzoek het monument te adopteren.

De IJpleinschool is op dit verzoek ingegaan en sinds 1986 is groep 7 van de IJpleinschool bij de herdenking betrokken. Een week voor de herdenking gaat Christian Meyer naar de school om de leerlingen te vertellen over de geschiedenis van Hollandia Kattenburg, de oorlog, de Jodenvervolging en de inval op 11 november 1942. De leerlingen begrijpen dan beter waarom en voor wie het monument is opgericht en ook waarom het juist op díe plaats staat. Zij zijn vast onderdeel van de herdenkingsceremonie en leggen een krans bij het monument.